spacer

Diagnostiek

In de diagnostische fase worden samen met u de vragen en problemen in kaart gebracht. Deze fase start met het invullen van een formulier over de ontwikkeling van uw kind en het intakegesprek, liefst met beide ouders. Indien nodig wordt meer gerichte informatie verzameld, in overleg met u kan ook school hierbij betrokken worden. Er kunnen verschillende middelen ingezet kunnen, zoals bijvoorbeeld gesprekken met het kind zelf, observaties, tests en vragenlijsten. Deze fase wordt afgesloten met het adviesgesprek, waarin het verkregen beeld met u besproken wordt en u een advies krijgt ten aanzien van de behandeling.

Behandeling en begeleiding

Bij kinderen onder de vijf jaar en bij interactie- problemen binnen het gezin, is ouder- of gezinsbegeleiding de aangewezen behandelvorm. Voor kinderen vanaf vijf jaar is individuele therapie mogelijk, dit is in spel- of verhaalvorm. Lees meer  hierover onder de menuknop verhalentherapie. Bij kinderen vanaf 13 jaar kan gesprekstherapie ingezet worden. Kunstzinnige elementen en lichaamsgerichte oefeningen kunnen een plaats krijgen in de behandeling. Voor de kindertherapie volstaan meestal 5-10 sessies. Om de 4 à 5 sessies worden in een oudergesprek adviezen gegeven om wat in de therapie bereikt wordt, thuis te ondersteunen.

> Is uw kind tussen de 13 en 17 jaar? Kijk dan ook onder de knop jeugdtherapie voor meer gerichte informatie.

>Heeft u een PGB (Persoons Gebonden Budget) voor uw kind en wilt u begeleidingsuren inkopen? Kijk dan onder de knop PGB-begeleiding voor meer gerichte informatie.

Kosten van orthopedagogisch consult die door de verzekering vergoed kunnen worden