spacer

Bewust voorbereiden op ouderschap

Deze cursus is bedoeld voor mensen die een kind verwachten. Dit kan een eerste maar ook een volgend kindje zijn. In de cursus zijn (aanstaande) vaders en moeders welkom. Voor alleenstaanden kan het prettig zijn een vaste cursuspartner mee te vragen. We werken met maximaal 12 ouders aan de bewuste voorbereiding op het ouderschap van dit kind. Alle facetten van het ouderschap komen hierbij aan bod. De bijeenkomsten vormen een rustpunt in het vaak drukke leven, om heel bewust stil te staan bij de komst van dit nieuwe mensje en de veranderingen die hierdoor teweeg worden gebracht. Alle vragen en gedachten die hierbij een rol spelen kunnen worden ingebracht en gedeeld, met de groep of de eigen partner, in gesprek of in stilte, op papier of in andere vormen die passend zijn. De bijeenkomsten kennen een vaste opbouw en rust en wederzijds respect vormen de basis van het samenzijn.

Thema’s waar we aan werken in deze cursus:

  • ruimte maken voor je kind
  • groeien naar ouderschap
  • opvoeden; persoonlijke kwaliteiten leren zien
  • hoe verandert jullie relatie
  • omgaan met stress en steun organiseren
  • wat neem je mee uit je eigen jeugd en wil je wel of juist niet meegeven aan je kind
  • enkele basisopvoedingsvaardigheden
  • de eerste jaren, vroegkinderlijke ontwikkeling
  • opvoeden in open aandacht
  • opvoedingswaarden, wat wil je je kind geven?
Levanah geeft cursussen voor aanstaande ouders