spacer

“Jullie kinderen zijn jullie kinderen niet, zij zijn de zonen en dochters van het verlangen van het leven naar zichzelf.(…) Je mag proberen te worden zoals zij, maar probeer hen niet te maken zoals jijzelf…”
Kahlil Gibran

Bewust ouderschap

Levanah biedt cursussen aan die gericht zijn op bewuste groei naar en in het ouderschap. In deze cursussen, die van tijd tot tijd wisselen, wordt een verbinding gemaakt tussen informatieoverdracht vanuit de (ortho-)pedagogiek en inspirerende inzichten vanuit spiritueel werk. In de cursussen die steeds voor een specifieke groep bedoeld zijn, wordt dan ook met verschillende vormen gewerkt. Zo is er ruimte voor bijvoorbeeld kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaringen maar ook voor psychologisch en spiritueel zelfonderzoek, bezinning en lichaamsoefeningen. Doordat het thema dat aan bod komt vanuit verschillende werkvormen benaderd wordt, kan het gaan leven en bewust worden meegenomen in het dagelijks leven.

Cursussen voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen - Levanah Nijmegen