spacer

Visie

Elk kind wil zijn eigenheid tot uitdrukking brengen in de wereld om zich heen. Een kind met bijzonderheden in gedrag of ontwikkeling helpt ons stil te staan bij het leven in deze wereld. Met het gedrag dat het kind laat zien, stelt het eigenlijk een vraag. We worden uitgedaagd goed te kijken en luisteren om deze vraag te verstaan. Zo vinden we ook de sleutel die nodig is om het kind verder te helpen. Die sleutel rijkt het kind ons zelf aan, ze ligt besloten in het gedrag dat het kind laat zien. Het is de kunst deze te herkennen. Uiteindelijk wordt het leven van het kind hierdoor verrijkt. De ontmoeting met het kind krijgt dan meer betekenis en verrijkt zo ook ons eigen leven.

Missie

Levanah wil helpen de omgeving aan te passen opdat deze het kind zo goed mogelijk kan steunen in het tot ontwikkeling brengen van de eigenheid. Hiertoe worden middelen aangereikt bij het tot stand brengen van een zo gezond mogelijke opvoedingssituatie, die aansluit bij de specifieke vragen van het kind. Hierbij is speciale aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind en de manier waarop de opvoeders hiermee om kunnen gaan.

 

Levanah, orthopedagogisch instituut Nijmegen