spacer

Inspirerende teksten

Hieronder zijn teksten te vinden waar Levanah inspiratie uit put. Elders op deze site vindt u citaten uit deze teksten.

Uit “The Prophet” van Kahlil Gibran:

Jullie kinderen zijn jullie kinderen niet,
zij zijn de zonen en dochters van het verlangen van het leven naar zichzelf.
Ze komen door jullie, maar niet van jullie
En hoewel ze bij jullie zijn, zijn ze niet van jullie.
Je mag ze liefde geven maar niet je gedachten,
Want ze hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichaam huisvesten maar niet hun ziel,
Want hun ziel woont in het huis van de toekomst, dat je niet kunt bezoeken, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen te worden zoals zij, maar probeer hen niet te maken zoals jijzelf….

 

Hieronder een tekst Marianne Williamson:

Onze diepste angst is niet, dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God? Dat je jezelf kleiner voordoet dan je bent, komt de wereld niet ten goede.
Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.
Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

 

Een lied van Sinéad O’ Connor van haar album “Universal Mother”:

All babies are born saying God's name
Over and over,
All born singing God's name
All babies are flown from the Universe
From there they're lifted by the hands of angels
God gives them the stars to use as ladders
She hears their calls
She is mother and father
All babies are born out of great pain
Over and over
All born into great pain
All babies are crying
For no-one remembers God's name
All babies are born saying God's name
Over and over,
All born singing God's name
All babies are flown from the Universe
From there they're lifted by the hands of angels
God gives them the stars to use as ladders
She hears their calls
She is mother and father
All babies are born out of great pain
Over and over
All born into great pain
All babies are crying
For no-one remembers God's name

There's only love
There's only love
There's only love in this world
There's only love
There's only love
There's only love in this world

 

Een kort citaat uit “Le Petit Prince” van Antoine de Saint-Exupéry:

“Als je een schip wil bouwen, beveel de mensen dan niet om hout te verzamelen, verdeel het werk niet voor hen, geef geen orders. Nee, leer hen te verlangen naar de onmetelijke uitgestrektheid van de zee”.
 

“In dich ströme Licht”, een mooie spreuk van Rudolf Steiner, die een volwassene kan uitspreken bedoeld voor een heel jong kind:

In jou strome licht dat jou begrijpend vervult.
Zijn stralen begeleid ik met de warmte van mijn liefde.
Met mijn meest vreugdevolle gedachten
denk ik aan de roerselen van jouw hart.
Ze moeten je sterk maken,
ze moeten je dragen,
ze moeten je helderheid geven.
Op jouw levensschreden
wil ik mijn vreugdevolle gedachten richten,
opdat ze zich verbinden met jouw levenswil
en deze zich in sterkte vindt,
overal,
steeds meer,
door zichzelf.